Meniu departamente

Departamentul de Fonduri

Departamentul Fonduri, înglobează 3 subdiviziuni esențiale pentru buna desfășurare a proiectelor și activităților.

Obiectivele Departamentului de Fonduri sunt următoarele:

 1. Menținerea unei relații favorabile cu alte asociații din mediul de tineret, obținând astfel suport în desfășurarea proiectelor și training-urilor, precum și desfășurând activități comune. 
 2. Susținerea materială a proiectelor.
 3. Atragerea de sponsorizări către asociație.
 4. Aplicarea la diverse linii de finanțare.

Activitățile Subdiviziunii de Fundraising sunt următoarele:

 1. Identificarea potențialilor parteneri și realizarea de acorduri de parteneriat care să ajute la buna funcționare a proiectelor, evenimentelor și activităților pe care Centrul pentru Dezvoltare București le desfășoară.
 2. Căutarea de sponsori ce se pliază pe necesitățile proiectelor Frends și nevoile companiilor.
 3. Realizarea bugetelor proiectelor ce urmează a fi implementate.
 4. Crearea unei baze de date cu contactele companiilor colaboratoare.
 5. Păstrarea unei legături strânse cu partenerii și sponsorii.
 6. Menținerea unui echilibru material și financiar al organizației.
 7. Cercetarea de noi oportunități în vederea susținerii materiale a proiectelor.

Obiectivele Subdiviziunii Scriere Proiecte sunt următoarele: 

 1. Găsirea și accesarea liniilor de finanțare nerambursabilă ce vin fie din spațiul public fie din spațiul privat.
 2. Implementarea proiectelor deja consacrate ale organizației sau de punere în aplicare a unor idei de proiecte inovatoare compatibile cu misiunea organizației.

Activitățile Subdiviziunii de Scriere Proiecte sunt următoarele:

 1. Identificarea oportunităților de finanțare.
 2. Scrierea proiectelor și aplicarea la liniile de finanțare identificate.
 3. Implementarea proiectelor.
 4. Monitorizarea derulării proiectelor aflate în implementare si a raportării acestora la ideea inițială.
 5. Evaluarea proiectelor.
 6. Întocmirea de statistici și rapoarte cu privire la desfășurarea proiectelor aferente liniilor de finanțare nerambursabilă și comunicarea acestora instituțiilor ce solicită statistici cu privire la implementarea proiectelor. 

Obiectivul Subdiviziunii de Parteneriate este următorul:

 1. Crearea de parteneriate cu ong-uri, în scopul realizării de acțiuni comune (proiecte, traininguri, promovare, etc.) 

Activitățile Subdiviziunii de Parteneriate sunt următoarele:

 1. Menținerea unor bune legături cu asociațiile studențești și nu numai prin organizarea de proiecte de cunoaștere și schimb de bune practici între acestea. 
 2. Participarea la evenimentele asociațiilor partenere. 

Departamentul de HR (Resurse Umane)

Departamentul Resurse Umane înglobează 4 subdiviziuni esențiale pentru buna desfășurare a proiectelor și activităților.

Obiectivul Departamentului de Resurse Umane constă în managerierea, monitorizarea și ghidarea activității voluntarilor și a recruților. 

Activitățile principale al Departamentului de Resurse Umane sunt următoarele:

 1. Ghidarea și monitorizarea membrilor Asociației Frends. 
 2. Monitorizarea, planificarea și organizarea activității din departament și a subdiviziunilor sale.
 3. Motivarea  și susținerea atât a recruților cât și a voluntarilor.
 4. Antrenarea voluntarilor asociației, organizarea trainingurilor și a cursurilor necesare membrilor Frends.
 5. Evaluarea performanțelor voluntarilor în cadrul proiectelor și a departamentelor;
 6. Soluționarea conflictelor și a altor probleme ce țin de membrii asociației.
 7. Organizarea diferitor evenimente și activități pentru membrii asociației.
 8. Diferențierea voluntarilor pe grade, în funcție de activitatea acestora.
 9. Actualizarea permanentă a bazei de date.
 10. Menținerea relației cu celelalte departamente și subdiviziuni.

Obiectivele Departamentului de Fonduri sunt următoarele:

 1. Menținerea unei relații favorabile cu alte asociații din mediul de tineret, obținând astfel suport în desfășurarea proiectelor și training-urilor, precum și desfășurând activități comune. 
 2. Susținerea materială a proiectelor.
 3. Atragerea de sponsorizări către asociație.
 4. Aplicarea la diverse linii de finanțare.

Obiectivul Subdiviziunii de Recrutare este următorul: 

 1. Recrutarea potențialilor membri al Centrului pentru Dezvoltare din București – Frends și monitorizarea recruților până în momentul de trecere către poziția de voluntar. 

Activitățile Subdiviziunii de Recrutare sunt următoarele:

 1. Monitorizarea înscrierilor efectuate pe website-ul asociației.
 2. Contactarea și stabilirea interviurilor.
 3. Efectuarea interviurilor propriu-zise (fizic/online).
 4. Selectarea în urma interviului a celor participanți (Admis/respins).
 5. Integrarea recruților în activitatea asociației (proiecte/departamente).
 6. Monitorizarea și evaluarea activității recruților.
 7. Soluționarea problemelor întâlnite de către recruții.
 8. Antrenarea recruților prin organizarea training-urilor de baza (colaborare cu subdiviziunea de Training).
 9. Organizarea evenimentelor de socializare și integrare în colectiv (colaborare cu subdiviziunea de Socializare).
 10. Organizarea festivității de trecere de la recrut la voluntar (colaborare cu subdiviziunea de Socializare).
 11. Recrutarea persoanelor (studenți, elevi și adulți).

Obiectivele Subdiviziunii de Socializare sunt următoarele:

 1. Menținerea unei frumoase legături între membrii asociației Frends.
 2. Construirea constantă a unei echipe unitare.

Activitățile Subdiviziunii de Socializare sunt următoarele: 

 1. Aplicarea unei vaste multitudini de jocuri în timpul sesiunilor de training.
 2. Dezvoltarea capacității de  rezolvare a problemelor prin diferite jocuri distractive.
 3. Crearea unei mai bune conexiuni între membrii asociației, fie ei recruți sau voluntari. 
 4. Efectuarea schimburilor de cadouri cu ocazia anumitor evenimente, dar și muzică bună.
 5. Organizarea micilor surprize prin care îi sărbătorim pe voluntari cu ocazia zilelor de naștere.
 6. Crearea unui confort emoțional unde toata lumea poate lucra linistit fără temeri și cu randament maxim.
 7. Organizarea de Team Building-uri constante unde recruții au șansa de a se cunoaște într-un cadru non-formal, fiind și momentul în care descoperă modul în care pot funcționa cel mai eficient ca echipă. 

Obiectivul Subdiviziunii de Sport este următorul: 

 1. Promovarea unor conduite sanogenetice prin antrenarea tinerilor în diferite activități sportive care sunt organizate într-o paletă largă, astfel încât să corespundă mai multor profiluri fizice și psihologice.

Activitățile Subdiviziunii de Sport sunt următoarele:

 1. Organizarea sesiunilor de sport, începand cu yoga și excelând până la sporturi pline de dinamism, precum baschetul. 
 2. Organizarea evenimentelor cu accesibilitate mai largă în cadrul Municipiului București.
 3. Integrare a sportului în activitățile cotidiene ale tinerilor.
 4. Promovarea unui stil de viață sănătos și echilibrat în rândul tinerilor.
 5. Practicarea activităților recreaționale  indiferent de vârstă sau  condiția fizică preexistentă

Obiectivul Subdiviziunii de Training este următorul:

 1. Satisfacerea nevoilor voluntarilor și a departamentelor cu privire la traininguri.

Activitățile Subdiviziunii de Training sunt următoarele:

 1. Consultări periodice cu privire la nevoile voluntarilor și departamentelor. 
 2. Organizarea trainingurilor: contactarea celor mai potriviți formatori, anunțarea training urilor, pregătirea sălii și materialelor. 
 3. Implicare în organizarea Team-building urilor: organizarea trainingurilor și stabilirea activităților. 
 4. Organizarea TOT (Training of Trainers).

Departamentul de Comunicare

Departamentul de Comunicare  înglobează 4 subdiviziuni esențiale pentru buna desfășurare a proiectelor și activităților.

Obiectivul general al Departamentului de Comunicare constă în transmiterea informației cât mai creativ și clar cu privire la activitățile realizate în asociație pentru crearea unei imagini și evidențierea valorilor acesteia în mediul online și offline.

Activitățile Departamentului de Comunicare sunt următoarele:

 1. Se ocupă cu promovarea/comunicarea proiectelor din asociație pe plan intern (între membri) și extern (în afara asociației).
 2. Identificarea acțiunilor/activităților/ideilor noi ce țin de comunicare și pot fi puse în aplicare în asociație.
 3. Menținerea și dezvoltarea activităților existente.
 4. Rezolvarea problemelor și task-urilor ce țin de departament.

Obiectivul Subdiviziunii de Grafică sunt următoarele: 

 1. Menținerea unității din punct de vedere vizual în cadrul asociației

Activitățile Subdiviziunii de Grafică sunt următoarele: 

 1. Participarea la întâlnirile echipelor de proiecte, pentru a stabili scopul și forma vizuală a acestuia
 2. Crearea de concepte vizuale, folosind software de calculator sau de mână, pentru a comunica idei care să inspire, să educe, să informeze și/sau să transmită emoție pentru a captiva publicul țintă
 3. Crearea de elemente vizuale precum logo-uri sau sigle
 4. Realizarea de elemente grafice pentru personalizarea kiturilor pentru voluntari: tricouri, căni, brățări etc.
 5. Examinarea activității realizată, pentru a identifica eventualele erori apărute înainte de a tipări sau publica

Activitățile Subdiviziunii de Relații publice sunt următoarele: 

 1. Gestionarea relațiilor cu partenerii asociației și cu publicul din social media
 2. Realizarea portretul unui anumit grup țintă
 3. Organizarea evenimentele interne ale membrilor
 4. Planificarea și crearea postările pentru rețelele de socializare
 5. Organizarea comunicării cu mediul intern și extern

Obiectivele Subdiviziunii de Foto-Video sunt următoarele:

 1. Imortalizarea celor mai importante momente din cadrul activităților pentru a remarca evoluția voluntarilor de-a lungul timpului.
 2. Crearea unei retrospective de ansamblu asupra întregului demers.
 3. Stocarea materialelor rezultate pentru a facilita accesul atunci când acesta este necesar. 

Activitățile Subdiviziunii de Foto-Video sunt următoarele: 

 1. Surprinderea momentelor importante în cadrul activităților interne, dar și ale altor asociații.
 2. Participarea la evenimentele asociațiilor partenere pentru a sprijini pe partea foto-video.
 3. Menținerea aparatelor utilizate într-o stare bună, încărcarea regulată a acestora și golirea cardurilor de memorie. 
 4. Stocarea fotografiilor și videoclipurilor pe drive-ul asociației sau în laptopul de la sediu; 
 5. Distribuirea materialelor către voluntarii Frends sau cei ai altor asociații.

Activitățile Subdiviziunii de Site sunt următoarele:

 1. Mentenanța și modificarea website-urilor din cadrul Centrului pentru Dezvoltare București. 
 2. Crearea unor noi  website-uri dacă este cazul pentru proiecte sau ONG-uri. 
 3. Organizarea unor workshop-uri pentru a învăța și alți voluntari să realizeze website-uri.

Departamentul de Dezvoltare

Departamentul de Dezvoltare  înglobează 3 subdiviziuni esențiale pentru buna desfășurare a proiectelor și activităților.

Obiectivul general al Departamentului de Dezvoltare constă în susținerea și facilitarea dezvoltării voluntarilor și recruților în diverse domenii. 

Activitățile Departamentului de Dezvoltare sunt următoarele:

 1. Ajutarea voluntarilor/recruților pentru o bună dezvoltare a proiectelor și nu numai.
 2. Ghidarea membrilor în dezvoltarea și creionarea competențelor antreprenoriale.
 3. Șlefuirea cunoștințelor prin citirea unor noi cărți ce se găsesc în biblioteca noastră.
 4. Crearea unor noi oportunități cu ajutorul programului de schimb între voluntari.

Obiectivul Subdiviziunii de Implementare Proiecte este următorul: 

 1. Realizarea proiectelor din calendarul de proiecte.

Activitățile Subdiviziunii de Implementare Proiecte sunt următoarele:

 1. Punerea la dispoziție a tuturor materialelor suport disponibile pentru realizarea proiectelor. 
 2. Menținerea unei bune relație cu Project Managerul.
 3. Verificarea periodica a modului în care decurg proiectele.
 4. Promovarea proiectelor aflate în calendar.

Subdiviziunea ANTREPRENORIAT face parte din departamentul DEZVOLTARE. 

Obiectivul Subdiviziunii de Antreprenoriat este următorul: 

 1. Preluarea voluntarilor cu spirit antreprenorial care au căpătat deja experiență în domenii precum: 
  • Scriere Proiecte.
  • Comunicare.
  • Fundraising.
  • PR.
  • HR.
  • Public Speaking. 

Activitățile Subdiviziunii de Antreprenoriat sunt următoarele:

 1. Consultanță oferită voluntarilor cu privire la înființarea unui start-up.
 2. Sprijinirea în depunerea de planuri de afaceri la concursuri dedicate, etc. 
 3. Organizarea  trainingurilor de antreprenoriat și alte activități conexe.

Obiectivul Subdiviziunii de Biblioteca este următorul:

 1. Asigurarea accesului membrilor Frends la jocuri, materiale din diferite domenii de activitate, cum ar fi: 
  • Dezvoltare personală.
  • Muzică.
  • Economie.
  • Religie.
  • Filosofie.

Activitățile Subdiviziunii de Bibliotecă sunt următoarele:

 1. Menținerea ordinii și îndosarierea cărților și a jocurilor noi, care ajung în sediu.
 2. Verificarea și însemnarea celor doritori să împrumute cărți, jocuri etc., dar și contorizarea returnării acestora în timpul stabilit.
 3. Returnarea la timp a materialelor și verificarea stării lor (dacă sunt într-o stare intactă și nu prezintă deteriorări).

Departamentul Administrativ

Departamentul Administrativ înglobează 4 subdiviziuni esențiale pentru buna desfășurare a proiectelor și activităților.

Obiectivul Departamentului Administrativ constă în coordonarea, monitorizarea și desfășurarea activităților administrative a asociației. 

Activitățile Departamentului Administrativ sunt următoarele:

 1. Menținerea sediului într-o formă cât mai plăcută,curată și ordonată.
 2. Informarea membrilor asociației cu privire la sarcinile de lucru, proiectele și activitățile ce se vor desfășura pe viitor.
 3. Asigurarea unei bune funcționari a device-urilor și rețelei  ce aparțin sediului.
 4. Organizarea actelor și menținerea unei bune legături cu persoanele ce trebuiesc informate cu privire la schimbările ce au loc pe parcursul revizuirii/aprobării actelor.

Obiectivul Subdiviziunii de Housekeeping este următorul:

 1. Asigurarea unei bune funcționări a sediului și menținerea acestuia, curat și ordonat. 

Activitățile voluntarilor/recruților sunt următoarele:

 1. Menținerea unei bune funcționari a aparaturi și dispozitivelor tehnice din sediu.
 2. Asigurarea că în fiecare săptămână 2 voluntari fac ordine și curățenie în sediu.

Obiectivul Subdiviziunii de Secretariat este următorul:

 1. Asigurarea unei bune colaborări între membrii asociației Frends, astfel încât sarcinile de lucru să fie împărțite în mod corect și rezolvate în timp util. 

Activitățile Subdiviziunii de secretariat sunt următoarele: 

 1. Scrierea minutei la fiecare ședință generală Frends.
 2. Informarea în timp util a membrilor Frends despre proiectele și activitățile ce urmează să se desfășoare – păstrarea unei bune colaborări între asociația Frends și celelalte asociații de voluntari.

Activitățile Subdiviziunii de IT sunt următoarele: 

 1. Crearea platformelor virtuale și construirea unor website-uri interactive, atrăgătoare și ingenioase care găzduiesc identitatea online a asociației și promovează proiectele asociației. 
 2. Acumularea experiențelor în domenii precum: 
  • Front-end 
  • Back-end 
  • Web Design 
  • Lucru eficient în echipă

Activitățile Subdiviziunii Legal-Fnanciar sunt următoarele:

 1. Menținerea unei strânse legături cu contabilitatea. 
 2. Are grijă să fie toata actele anuale/semestriale depuse pentru ca asociațiile sa nu fie penalizate. 
 3. La cererea Departamentului de Scriere de Proiecte merge la instituțiile statului pentru a lua actele de care este nevoie la depunerea proiectelor. 
 4. Menținerea legăturii cu Departamentul de Secretariat pentru ca toate actele sa fie în ordine, actualizate, fotocopiate și uploadate pe Drive. 
 5. O bună organizare a actelor, trebuie sa știe în permanență dacă cineva le împrumută.